Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NV 93.

Vrijheid, gelijkheid; broederschap.

I

PUBLICATIE tot Anipïiittie der Publicatie van 2$. Mei en 10. Augustus l l. betrekkelijk de PRiEMIEN op het inkomende graan en Meel. Gearrefieerd den 20; October 1795. Het eer/Ié Jaar der Bataaffche Vrijheid.

A.J % provisioneels representanten van~

«et volk van holland, allen den geenen die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap ! doen te weetcn:

Dat, naardien wij bij onze Publicatie van 10. Augustus laatstleeden hebben bepaald, dat de door oris uitgeloofde Pramien van 50. Caroli Guldens voor elk' Last Tarwe, 30. Caroli Guldens voor elk Last óngedroogde Rogge, 30. Stuivers per honderd Ponderi Tarwe-Meel, en 20. Stuivers per honderd ponden Rogge-Meel, welke van buiten 'sLands in één der' Havens deezer Provintie zouden worden ingevoerd 5

tff

Sluiten