is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Beginnende met [...] 1766 en eindigende met [...] 1774, bevattende het tydperk der meerderjaarigheid des erfstadhouders [...] tot de Americaansche onlusten. Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'/", vaderLAndsche

lxxxix. „ liefde en aankleeving voor Ons en Ons boek; „ Huis zyn in de Harten van alle edel-

„ moedige en regtgeaarte Friezen te diep

1766. ,, geworteld, dan dat wy anders dan met

vcragtinge zouden aanzien de flinkfche „ wegen , en Landverderflyke kunftenaa-

ryen van zommigen, wien het aan geen „ verkeerde lust en geneigdheid zou ont* „ breeken , om den Volke van Friesland ,, tegenovergestelde gevoelens in te böeze„ men. — Trouwens de Meerderheid

der Heeren Volmagten van Ooftergo 5, houden het Ons ten beften, dat wy de „ Middelen tot Confervatie van ie liefde en 5, agting des Volks voor de Fleer en Staaten „ en voor Ons, by die Heeren voorgeflaa„ gen , even zo weinig als hunne denk„ beelden omtrent den aart van wettige en „ wclverkreege Regten, ooit of ooit zouden „ overneemen, of de Onze maaken: im„ mers het geheugt diezelfde Heeren van

Ooftergo, en het geheugt Ons, hoe dat, „ weinige dagen vóór het bepaalde Tyd* „Stip wanneer Wy, onder het gunftige „ Beftuur der Godlyke Voorzienigheid,„ door de Wet geroepen wierden, om de „ Erfftadhouderlyke Digniteiten ook over „ de Provincie van Friesland te aanvaar* „ den, en te treeden in de daadlyke Ex,, ercitie van alle de Regten en Prerogati3, ven, met welke het Stadhouderfchap in 3, den Jaare mdccxlviii, was vermeer* „ derd, hoe dat als toen werd onderno,, men om Ons voor te houden 't Ontwerp

van een Staatsbefluit, by forme van In-

„ ftruo»-.