Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE tegen het '■ verkoopen van met valfche ko-

leuren gedrukte katoenen, enz. Ge'drrejleerd dek 30. O&ober 1795- Het eerfte Jaar der Bataaffche Vrijheid,

ovisioveele representanten van

het volk van holland, allen den geenen die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Brocderfchap! doen te weeten: Alzoo tot onze kennisfe is gekomen, dat, niettegenftaande de voormaaiige Staaten van Holland en Westvriesland door bet doen publiceeren van een Placaat in dato 3. November 1767, als mede de toenmaalige Staaten Generaal door hun Placaat in dato 25. November van dat zelve jaar, voorzorgen genomen hebben tegens het drukken en verkoopen, van met valfche Koleuren gedrukte Katoenen, nochtans baatzoekende Perfoonen binnen deeze Provintie, zich niet ontzien, om op een frauduleuze wijze te drukken zoodanige met valfche Koleuren vervaardigde Katoenen, (waar van de Koleuren niet beftand zijn tegens de minfte vochtigheid, ook door wrijving met water door elkander vloeijen, ja zelfs door de Lucht verdwijnen) voor met echte Kolomen gedrukte Katoenen te verkoopen, zoo binnen deeze en de andere Provintien, als buiten v's Lands, door welken bedriegelijken handel de Minkundige niet aUeen misleid wordt, maar ook onze Katoen - Drukkerij*

Sluiten