Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 100.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

P UBLICATIE tot Alteratie van het i. Art. der Ordonnantie op de paarden. GearreJIeerd den 18. November 1795. Het eerfïe Jaar der Bataaffche Fr ij-, heid.

Tl

JLJfZ pro visioneele representanten van

het volk van holland, allen den geenerr die deeze zullen zien of hooren kezen, Heil en Broederfchap, doen te weeten; dat wij iu ervaaring zijn gekomen, dat het geen bij het eerfte Articul van de Ordonnantie van den Impost op de Paarden, in fubftautie is geflatteerd, namelijk, dat de Paarden, die beneden de vijftien Guldens waardig zijn, dien Impost niet zijn fubjecr., veele moeijelijkheden aan de Opgezetenen veroorzaakt, en tot verfcheiden calangien aanleiding heeft gegeeven.

ZOO IS HET, dat wij, daar in willende voorzien, goedgevonden hebben te decreteeren, gelijk wij decreteeren bij deeze; dat, bij alteratie van het voorz.

eer-

Sluiten