Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 70.

V R IJ H E I D, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE tegen het langer verblijf der fransche emigranten binnen deeze Provintle. Gearrejïeerd den 7. Auguftus 1795. Het eer/ie Jaar der Bataaffche Vrijheid.

visioneele JL/es representans representanten provisoir es dupeuvan het volk van ple de hollande, O.

holland: Allen den touseeux. qui verront, ou

geenen, die deeze zullen entendront lire la prèfen-

zien of hooren leezen, te Sa hit £f Fraternïté;

Heil en Broederfchap! faifons favoir. doen te weeten.

Dat wij in ervaaring zijn Qiie nous avons été in-

gekomen dat zich binnen formés, qu'il fe trouve en-

deeze Provintie nog een core dans cctte Province

aantal Franfche Etnigran- nnnombre d'Emlgrès Fran-

ten, ophouden, wier ver- pais, dont nous ne pou-

blijf hier te Lande, als vans tolérer; ni voir avec

ftrijdig met de gemaakte indifférence le fejour dans

At-

Sluiten