Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1$

GELIJKHEID» V R IJ H E I DBROEDERSCHAP.

PROCLAMATIE der Staai ten Generaal, wegens de huwelijken der Militairen. Ge-

arrefieerd den 8. December 1795. Het eevfle Jaar der Bataaffche Vrijheid.

De staaten generaal der vereenïgds

Nederlanden; in overweeging genomen hebbende, dat, hoewel het oogmerk bij hunne Proclamatie in dato 27. Februari]' laatstleeden, waar bij aan de Militairen in 's Lands Dienst wordt gepermitteerd, om zelfs, zonder voorkennis of eenig verlof van hunne Bevelhebbers, in het Huwelijk te kunnen treeden, geen ander is geweest, dan om daar door den Krijgsman des te meer aan het Vaderland te verbinden, de. ondervinding nochtans doet zien, dat zoo wel het waar belang van den Krijgsman zelfs, als de dienst van den Lande vorderen, dat ten voorz. opzichte eenige hoogstiioodzaakelijke reftriótten en bepaalingen wor-

Sluiten