is toegevoegd aan uw favorieten.

Twee- en dertig bedestonden, verhandelende den aart [...] van het gebed [...] met toepassingen, dankzeggingen en gebeden naar de merkwaardige omstandigheden van [...] de jaaren 1747 en 1748.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gehouden den 26 July i?47« »**

dat dit Z3?«<? voldoende reedenen moet hebben, waarvandaan het koome, dat het op deeze wyze,

en

geluid, het geen 'er teegen aan drilt, weerom te kaatfen na het trommelvlies, het voornaamfte werktuig van'tgehoor. — Men overdenke, dat het oor van buiten bynaa als een trechter en zoodaaniggefchikt is, dat het het geluidzoo veel mogelyk opvangt en na binnen dryft.

Men fteile zig met aandacht voor, hoe het geluid, tot binnen hei hoofd gebragt, daar eenen gang ontmoet, die als een doolhof, byna zoo als het huisje van een flak, al naauwer en naauwer in ronde kringen tot éên punt loopt en dus aan het geluid eensdeels het te rug gaan belet, en voorts het geluid naauwer en naauwer op éên pakkende , het zelve fterker maakt.

Deeze gang is bovendien rondsom bezet met teepeltjes, die met een olieachtig vocht deezen gang glad maaken, om het geluid, des te gemaklyker, te doen voort - rollen, welk vocht te gelyk om dat het bitter en zeer wansmaakelyk is, de kleine diertjes, die anderfints in 't oor konden kruipen en ons het gehoor beneemen, belet, daarin te koomen of ten minften zig daarin op te houden.

Men voege hierby dat wondere vermogen, waar door het trommelvlies in ons oor , buiten ons toedoen,, jaa zelfs huiten ons weeten, zig gefpannen ftelt teegen zwakke , maar in teegendeel (lap teegen flérk- treffende geluiden: het eerfte, om ons van nut te kunnen zyn , zelfs in zagte geluiden j en het tweede, om niet door een fterk, door een donderend geluid, eenige fchade te lyden.

Wie toch, bid ik U, o Christenen! Wie ziet uit deeze ftaaltjes (want het is myn post hier niet om alles op te tellen) maar wie ziet, hieruit, niet de gadelooze fchikkina;, en de wyze regelen, die 'er by het formeeren van 's menfchen oor door deszelven Masker zyn in agt genomen ?

Lust het iemand, hierin , verder te gaan , hy bedenke ; hoe noodig het voor den mensch was, dat wy niet alleen het geluid dat van vooren en van de zyden, maar ook dat van achteren kwam , hoorden , om rondsom gewaarfchouvvd te worden, en dingen te ontdekken, die door middel der beweeginge van de lucht zig door ons laaten onderfcheiden,

om