is toegevoegd aan uw favorieten.

Twee- en dertig bedestonden, verhandelende den aart [...] van het gebed [...] met toepassingen, dankzeggingen en gebeden naar de merkwaardige omstandigheden van [...] de jaaren 1747 en 1748.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

450 XXI. BEDESTONDE

H eere God, Genadige Vader! Gy hebt ons , eene zugt tot ons wélzyn in de zielen ingepl nt.

Gy weet, dat wy, daardoor aangedreeven, hier

by een gekomen zyn, om U op eene plegtige , wyze voor ons en voor 's Lands welvaaren te bid, den. Maar wy onderwerpen ons aan Uwen God, delyken wil.

, Bedier deeze onze by-eenkomst ten onzen bes, te! Laat niets onze aandacht aftrekken van, of, te hinderen by de overweeging van die dingen, , welken ons onderrichten kunnen, in welke ge, lcegenheeden het ons vrydaa, jaa wy verplicht j zyn om eenige tydlyke goederen, zelfs voor ons , ia het byzonder, van U te verzoeken. Amen!

Zeer waarde Broeders en Zusters in den Heere t

aar zyn verfcheide plaatfen in de H. S. welken in den eerden opdag fchynen te verbieden, dat men zorg zal draagen voor, en veel meerder dat men zal bidden om eenige tydlyke goederen: voor-al, wanneer men dezelven voor zig in het byzonder begeert.

By voorbeeld, wanneer onze groote en Godlyke Meester (Luc. XIV, 26. zegt,-) Is V, dat iemand tot My komt, en haat niet zynen Vader, Moeder, Vrouw, Kinderen, Broeders, Zusters, ook daartoe zyn eigen leeven; die kan myn jonger niet zyn: zou men daaruit niet in den eerden opflag befluiten, dat ons alle liefde voor het geen ons dierbaarst op de weereld is, verbooden wierd; en dat het aan ons dus, als Christenen, nietvrydond,

om,