Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

526 XXIV. BEDESTONDE

Eeven eens nu, gelyk men gemeenlyk van iemand zegt, dat hy Sterk is; wanneer de leden van zyn lighaam in eene zoodaanige gefteldheid zyn, dat hy daarmede veel kan doen en gewaar worden: eeven zoo mag men ook van onze ziel zeggen, dat zy fterk is; wanneer haare vermogens in zoodaanige gefteltenisfe zyn, dat zy zig, (zoo dikwerf als het pas geeft) als de reedelyke ziel van een mensch vertoont en zelfs de eedelfte waarheeden ondervindt. Nu zyn haare vermogens gewislyk naar maate meerder in die gefteltenis, naar maate zy bekwaamer is om te zien, te fmaaken, jaa allefints te ondervinden en te verkondigen, hoe vriendlyk God is: want dat is het voornaame einde, waartoe den mensch zyne ziel is gegeeven.

(a) Naar maate (bygevolg) de mensch uitgeitrekter, grondiger, en leevendiger kennis heeft van de volkoomene deugden, wil, en werken van God en van Zynen Zoon Jezus Christus ,• en dus van de waare middelen, cn gronden van zyn geluk.

(b~) Naar maate zyn ml meerder op grondig inzigt van zyn waarachtig heil, fpruitende uit zyne gemeenfchap met God, gebouwdis.

(c) Naar maate zyne hertstochten en dierlyke begeerten zig meerder aan die grondige kennis en aan die Godvruchtigen bereedeneerden wil onderwerpen ; en

(d~) Naar maate hy de vermogens en leden van zyn lighaam, zoo dikmaals als het pas geeft, meerder over-éénftemmig met die kennis, en gereegelden wil, en wél-beftierde hertstochten ter genietinge en verkondiginge van God in Zyne wéldaaden gebruikt.

Naar maate is iemand sterker naar de ziele. En wien toch rcekent elk mensch van bezadigd oordeel fterker: dien geenen , die zig door zyne

driften

Sluiten