Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 126,

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

P UB L IC AT IE, betreffende dt Surêté de Corps, Vrijgeleiden, of Protcftie, door Willem van Nasfait,- als jongstgeweezen Heer of Graaf van ysselsteijn, en leerdam verleend. Ge'drrejleerd den 1. Februari] 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vrijheid.

ovisioneele representanten vam

het volk van holland, allen den geenen dia decze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap! Doen te weeten:

Dat wij, bij onze Publicatie van den 16. Maart 1795, goedgevonden hebbende te decreteeren en te verklaaren: Dat bij provijie en tot bij eene generaalt Volks Vergadering nader of anders bepaald zal zijnt voor eene duidelijke en onbetwistbaaare regel zal worden geobferveerd, dat de Steden en DiflriBen van Ttfeljiein met Benfchop en Leerdam met j/cquoy, altoos geweest zijn en alsnog uitmaaken een gedeelte van dt Provintie van Holland; daar van dan ook al aanftonds het gevolg heeft moeten zijn, dat gemelde Steden en Dülriften, welken (niettegenftaande van ouds begreepen zijn geworden tot Holland te behooren) den gewe*-

Sluiten