Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S I. Deel. Algemeen denkbeeld van de manier enz.

kei P T p door het Eiland tenerga T gaat, en dus de Meridiaan van Tenerifa, en by de Hollanders de eerfte Meridiaan is, dat is die Merid;aan, waar van men de relling begint: Dan gaan alle de cirkels P D p , P O p, P W p, die door den Noordpool P, en den Zuidpool p gaan, regt Noord en Zuid: en dus dia Cirkels, zo als F N A, G T M, W D O, wierfneeden, op de fneeden of de vlakken der eerstgemelden perpendiculair ftaan, zullen het W en het O aanduiden , of regt Oost en West ftaan. —- Doch het vlak des'Eevenaars ftaat loodregt op alle de Meridiaanen; en dus zyn alle de cirkels, die loodregt op de Meridiaanen ftaan, ook parallel of eevenwydig aan den Ae* quator, en liggen dus ook allen, even als de Aequator, regt Oost en West.

§3-

Daar nu de Lengte de afftand regt Oost en West van twee plaatfen is, volgt het ook, dat de Lengte moet gereekend worden op een' boog die regt Oost en West gaat, dat is op een'boog, die, of parallel aan den Aequaior is, of op den -Aequator zei ven.

Tndien men dan vraagt naar de Lengte van de plaats E, dat is naar haaren afftand regt O en W van den eerften Meridiaan P T p, zal men uit E op den Meridiaan P T p een' boog E L eevenwydig aan den Ae~ quator trekken: en die boog geeft den afftand van E regt O en W van den Meridiaan van Tenerifa te kennen.

Of ik nu den boog E L,of den boog A N, of M T,

Qf

Sluiten