Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRIJHEID, GELIJKHEID* BROEDERSCHAR

Publicatie , behelzende

eenè Alteratie en Aropl'.atie op de Publicatie van den i 8. Aug. 1795., en tyntgè nadere Bepaalingen op het visscheN in de Rivieren, Meeren en Binnenwateren, Gearreftee'rd den 10. Februari] 1796. Het tweede Jaar der Bataaf/thé Vrijheid.

provisioneels representanten1 vat* tiet volk van holland, allen den geenen dié deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap! Doen te weeten:

Naardien wij in ervaaring gekomen zijn, dat 'er éeilige bedenkingen, om trend het verftand van onze Publicatie op het Visfcben in de Rivieren, Meereri eii Binnewatëren, gearreftöerd den 18. Augustus i795* bij fommige Ingezeténen zijn ontftaan: ert wij het dus niet ondienftig geoordeeld hebben onze waare irtteiïtie, omtrent deéze en geene Artic'uleri van dezelve j nader aan den dag te leggen5 mitsgaders, bij ampM-

til

Sluiten