Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 133.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE,- behelzende eene Alteratie op de Publicatie van 24. April ij66.y wegens het afleveren van Proeven of eene ordinaire Bouteille Wijn, door de w ij n k o 0 p e r s. Gearrefieerd den 11. Februarij 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vrijheid.

D, provisioneels representanten van

het volk van holland, allen den geenen, die deeze zullen zien of hooren, Heil en Broederfchap! doen te weeten; Dat ons Committé van Algemeen Welzijn ter onzer kennisfe heeft gebragt het meer en meer toeneemend kwaad gebruik, het welk door veele baatzoekende Wijnkoopers wordt gemaakt, van het geftatuëerde bij Publicatie van den 24. April 1766, waar bij de Wijnkoopers vergund wordt, onder den naam van Proeven, aan hunne Calanten ook te mogen afleeveren een ordinaire Bouteille ; dan, onder welken dekmantel men zich veroorlooft geheele Ankers, ja Oxhoofden, of zelfs, of door expres daar toe gehuurde Lieden

O 1

Sluiten