Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der LENGTE. 2or

Derh.!>-«*,§*=*CoufJ i*} X Cos. (}J-{8)XC + i-iCos', i Z

Be de getrokken v?n i en gedeeld door a, Komt s>. j* = cos», i z-co.. <i'+i*>XCM-ö'-»f *c

p cos. (j «<+i*) x cos. (4 j - hy X C-i

OfS'.i*=Cos..iZxLi ^«71 Z J

Cos. (i i + i XCos. qj-i»? X C _SJ M Stellende nu cot*. j Z .

sh i * = co,-. § z x e» --«"^ö ~~

of S'. § * = Cos*. § Z X Cos*. M 3 7 Eindelyk i * — Cou è Z X Co.. M f».

Om welke Formulen in Logarithmen over te brengen, heeft men vooreerst; om dat

J^*J^t_*^Jjf°lfLili 5 X ° = S». M gelald i»

cos.» § z T OUT

LoR Cos (H + iZ) + L.Cos.(Jrf-^)4-L-C-aI..CoS.SZ_^.8M.

Of in ptaacs van Log C. deszelfs Arisch Complement neemende, waarvoor eigentlyk de XIV Tafel, bereckcndis O) ™ hetzelve C noemende

En vervolgens, ttn tweeden

Log. S. J » = Log. Cos. M + log. Co.. § Z. •

Hieruit ontftaat, voor de oplosfing van ons Voorlid, den vo'genden algemeenen Regel.

§. i 3+.

«, Deeze I, de ïormu.e van der.Ridder „

bewys, op <f^^^^^^^^^t over dit onderwerp v nden ««»• den Schynbaaren Affland te

behalven by de Engelsen , «eWU ' niemand anngetoond, hoe

verbeteren; maar, myns ™e«£' ™"kan, door behulp van „en die »»/%n^gT2^7irrprongl,k voorde Formule van de I» *r W** !fdar men deeze myne manier als zamengefteld

dunthorne bereekend ..« » d» ■^fflRN|[ Uan aanmerken.

■^DTJSrTv»^^ enXVIde Tafelen ,n het

g lLm.,1 II. düi "ader getoond worden.

N 5

Sluiten