Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. i|4.

GELIJKHEID, VRIJHEID; BROEDERSCHAP.

PLACAAT der nationaals vergadering, betrcklijk het verdeden van de Prijzen of Buk.j welke in den Oorlog met Enge* land, op den Vijand zullen verö' <yerd worden. Gearrefleerd deti 3. Meij 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vrijheid.

De nAtionaale vergadering, represen* tee rende het volk van nederland, overweegende, dat het door de verandering van zaaken in dé Bataaffche Republiek, noodzaakelijk is geworden, een nieuw Reglement te arresteeren, volgens het welk iri deezen Oorlog, waar in wij tegens het Rijk van GrootBrittannien gewikkeld zijn, de Prijzen of Buit, welke óp den Vijand zullen veroverd worden, zullen worden verdeeld, en dar de rechtvaardigheid, welke zij tot richtfhoer win haare Decreeten maakt, Vordert, dat de dappere verdedigers van het Vaderland, welke huil leeven waagèn om den Vijand te keer te gaan en afbreuk te doen, zoo veel mogelijk de vruchten van hunne kloekmoedigheid en vaderlandsliefde trekken, en tot belooning de door hun veroverde Prijzen genieten, de*" creteert ï

Art. i.

Dat voortaan op de reekeningè'n van het provëritfë' derPrinfen of Prinfen goederen, of van penningen geprovenièerd van het ranrfoenceren van v.j:.nd lijké Schepen, of ook van bergloonen van hernomen Schéppen, niét zullen worden gebragt eenige Vacatiën vstï Leden van het Committé tot de zaaken van de Marine j ©f derzei ver Ministers ter plaatfe van derzei ver ïèiiïïn-

Sluiten