Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4 >

En op dat zulks ter kennisfe van alle de geenen, die dat zouden mogen aangaan, worde gebragt, zal deeze alomme gepubliceerd en geaffigeerd worden, alwaar dit te gefchieden gebruikelijk is.

Gedaan in den Haage, onder het klein Zegel van den Lande, op den 34. Meij 1796. Het tweedejaar der Bataaffche Vrijheid.

J, A. van dek. SPYK, vt.

Ter ordonnantie van het Prorintiaal Beftuur,

C. SCHEFFER,

Sluiten