Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERZAMELING

VAN

TAFELEN,

TEN

Dienfte der Zeelieden, en voor al ter bevordering van het bepaalen der Lengte op Zee , door de Aflhnden van de Maan tot de Zou , of de vaste Sterren;

Op last van het Edel Mogend Collegie ter Admiraliteit binnen Amfterdam re/ideerende ,

Opgefteld en Uitgegeeven

door

De Commisfarisfen tot de Zaaken , het bepaalen der Lengte op Zee, en de Verbeetering der Zeekaarten, betreffende.

Te AMSTERDAM,

By GERARD HULST van KEULEN,

Boek- en Zeekaartverkooper, Compas, Sextant, Oftant, Graad-Boog en Mathematisch Inftrumentmaaker, aan de Oostzyde van den Nieuwen Brug, met Privilegie Anno 1787.

Sluiten