Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N*. 14*»

YR IJ HEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PROCLAMATIE van het

provintiaal bestuur

van holland, wegens het Conftituëeren van derzelverVergadering. Gearrefleerd den 4. Maart 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vrij' held.

H.et provintiaal bestuur van » o

UHD, «Btii den geenen die deeze zullen zien of hooren kezen, Heil en Broederfchap! doen te weeten: Dat het zelve, ingevolge de Proclamatie van de Provifioneele Reprsefentanten van het Volk van Holland, van den 25. Februari] laatstleeden, overeenkomftï| den wil des Hollandfchen Volks, en het Regieme°nt voor het Provinciaal Beduur gearrefteerd, op den tweeden Maart te famen gekomen zijnde, en zich hebbende geconftituëerd als het Wettig Provintiaal Befiuur van Holland, tot deszelfs eerden Pisfident benoemd heeft den Burger Frederlk van Leyden, en tot Secretaris den Burger ChriM*' Schefer, wordende

een

Sluiten