Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N". 161

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE ^t'natio-

naale vergadeking, Wtk

gcns de uitwisfeüng van fran-

SCHE ASSIGNAATEN. G&ch'

re/leert den 3. Juni] 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vrijheid.

D £ NATIONAALS VERGADERING, REPRESENTEERENDE HET VOLK VAN NEDERLAND, aail

hunne Medeburgeren, Heil en Broederfchap! doet te weeten:

Dat ter onzer kennisfe gekomen zijnde, dat bij het Wetgeevend Lighaam der Franfche Republiek een belluit genomen is, dat tot den 25. Prairéal, dat is: den 13. Junij aanftaande, voor het Departement van de Seine, en tot den 10. Mestldör, of den a8. Junij, voor de andere Departementen , de ukwisfeling der Asfignaaten, van meer dan honderd Livres, tegen Mandaaten of Promesfes van Mandaaten, gereekend dertig Capitaalen in Asfignaaten, tegens een in Mandaaten of Promesfes van Mandaaten, te Parijs plaats zal hebben, en dat, die termijn verftreektn zijnde, de Asfignaaten, boven de honderd Livres, geen Munt-cours meer hebben, of uitgewisfeld zullen kunnen worden

Sluiten