Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 164.

VRIJHEID', GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit het Register der Refolutien van A^provin-

TI AAL COMMITTé VAN HOLLAND, genomen op den 15. Juni'] 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Prijheid.

Ontfangen een Extract uit de Decreten van het Provintiaal Beftuur van Holland, in dato 13. Junij laatstleeden, waar bij dit Committé wordt gcauthorU feerd, om aan de refpeftive Municipaliteiren binnen deeze' Provintie aan te fchrijven, om zich fliptelijk naar het Decreet der Provifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland, van dato 3. Junij 1795. wegens de Verpondingen van de Kerkgebouwen, als mede de fplitzing derzelven, van de daar bij gelegene "Woonhuizen te gedraagen.

Waar op gedelibereerd zijnde, is ter voldoening van bovengemelde authorifatie, goedgevonden en verftaan, aan de refpective Municipaliteiten der Steden en Dorpen deezer Provintie ,| kennis te geeven van het voorge.

Sluiten