Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 165.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit het Register der Refolucien van het pRo-

vintiaal commiïtó van

holland. Ben i5. JUnij m6. Het tweede Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Op het geproponeerde ter Vergadering, dat aan het Decreet van het Provintiaal Beftuur van Holland ™ dato 5. ^pril 1796. betrekkelijk het afleggen van eene belofce door alle Amptenaarcn en Gebenificeerden, op veele Plaatfen nog niet is voldaan; cn het echter noodzaakelijk is, dat dit Committé do noodige voorzieninge doe, dat die Amptenaaren en Bedienden welke direételijk aan hetzelve zijn verbonden, de.el-' ve belofce op alle plaatfen afleggen ; is, na V00rgMn. de dehberatie, goedgevonden en verftaan, aan alle Mumcipahteiten binnen deeze Provintie te gelden om binnen den tijd van veertien dagen, de belofte bij voorfz. Decreet voorgefchreeven , van alle Amp-emaren en Bedienden der GemeeneJands Middelen in

hun-

Sluiten