is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaaten leerredenen over Paulus brief aan de Kolossensen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over KOLOSSENSEN W: 16». 441

wij nu of dan dor cn ledig zijn, en veelmin, wanneer het in onze zielen zoo gefield is , dat wij ons, wegens deze laagheid cn koelheid voor God, fchaamen en vsrfoeiën. Het is in tegendeel geen onduidelijk bewijs, van eene in het hart aanvangelijk ontvangen vernieuwing, wanneer wij, in onze beste en leevendigfte tijden zelf , ons beftaan des harten zoo verre beneden de waardigheid cn dierbaarheid van den Heer Jefus zien, dat wij er ons ook dan zelf over fchaamen en voor den Heer verfoeien. En het bewijs zou nog klaarder worden , als er mede gepaard ging, 'deels een gezet onderzoek, bij herhaaling, hoe ons hart omtrend den Heer Jefus gezind zij, en wat wij al of niet van Hem gelooven; deels eene geduurig wederom opwellende zielszuchting tot den Heer , om meerder licht in de rechte kennis, en om meer geloof omtrend den Heer Jefus, zoo als God Hem in zijn woord voorftelt, te mogen erlangen; deels ook, wanneer men gezetheid en lust vindt, om door den Geest van God, zoo nadruklijk ingeleid te worden, in den Heer Jefus en zijne ah genoegzaamheid, ook voor u, dat uwe ziel zich niet kan voldaan achten, voor en aleer zij daartoe door den Heiligen Geest bewrocht worde.

Vindt iemand deze dingen in zich , hij trachte, volgends den regtcn weg van het Euangelie, tot eene gemoedelijke erkentenis der reeds ontvangen genade» te koomen; cn flaa daartoe, onder ootmoedig afhangen, dezen weg in, dat hij trachte dagelijks van nabij, op zichzelven en den Heer Jefus achtteneemen, en eenvoudig , zoo als hij zich bevindt, aan Hem zich overtegeeven. Hij zocke toch de leer van Jefus ChrisEe 5 tus