is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaaten leerredenen over Paulus brief aan de Kolossensen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 LEERREDE

om te moeten ftrijden voor het geloof , den heiligen eenmaal overgeleverd?

Zegt gij: ik beken gaarn mijn gebrek, maar wat zal ik doen ? mijn tijd is zeer bepaald; mijne vermogens zijn zeer gering, en fchoon ik al eens lust heb tot onderzoek , ik weet niet waarbij ik het beginnen zal. — Zijn uwe vermogens weinig , en is uw tijd zeer hepaald, koopt dan zooveel te meer den tijd uit , en zoekt,door eene verftandigefchikking,ten minften zooveel tijd aftezonderen , dat gij eenige oogenblikken overig hebt , om niet alleen u voor den Heer aftezonderen, maar ook om u te oeffenen in de waarheid. — Maakt van den dag des Heeren bijzonder uw gebruik, niet, ora, maar van de eene kerk naar de andere te loopen, en zoo leerrede op leerrede te hooren , dat zal u niet doen vorderen; maar tracht bedaar dlijk te hooren, en dan ook behoorlijk tijd te neemen, om het gehoorde te overdenken.— Leest niet alles, wat u maar voorkoomt, maalleest met onderfcheid, en ftaat naar vermeerdering van geestlijk licht,onder hetleezen. Houdt u meest aan den bijbel; voegt daarbij eenig oud en beproefd fchrijver over den godsdienst, of over den katechismus. Leest en herleest dien dikwerf, en vooral, bepeinst veel het gehoorde of geleezene, zelfs onder uw beroep. Zoo zult gij veelmeer vorderen , dan of gij alles om- en omhaalen wilt,en intusfchen in de gronden der leere onkundig blijft.

En wat ulieden betreft , meer geöeffende Christenen!' — Staat gij er toch naar, dat gij, naarmaate van uwe meerdere kundigheid, ook

meer