Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRIJHEID, gelijkheid;

BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE ter Alterat*

en Modificatie der Publicatien van 4. en 12. Febr. en 7. Sept. Ï795. raakende de Regenten, Ambtenaaren en Ministers van het voorig Beftuur. Gedrrefteerd den 6. Jutij 1796. Het tweede Jaar der Bataaffchs Vrijheid.

Het provintiaal committé van holland, aan allen de geenen hunner Medeburgeren, welke deeze zullen zien, of hooren leezen, Heil en Broederfchap! doet te weeten:

Dat hetProvintiaal Beftuur van Holland, bij deszelfs Decreet van den 30. Junij laatstleeden hebbende goedgevonden, om, zoo verre zulks voor als nog, zonder het algemeen belang te praejudicieeren, konde ge« ichieden, de Publicatien van de Provifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland, in datis den 4. en den 12. Februarij 1795., zoo veel aangaat het perfoneel verband, waar aan de Regenten, Ambtenaaren en Ministers, die, tot op de gelukkige omwending van zaaken hier te Lande, zoo in Provintiaale, als' Gèneraliteits Bedieningen , uit deeze Provintie geweest zijn, daarbij zijn gefubjecteerd geworden, té'

Sluiten