is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over belangrijke onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

po VL LEERREDE.

meenfchap met Christus, acht hij eene herfenfchïm* Dit alles nu gaat gepaard met verbijstering en verwarring van geest; hij tast in het donker om - hij ftruikelt op de bergen der ijdelheid, hij voelt gebrek, maar weet het niet vervuld te krijgen.

Ten tweeden. Hier wordt aangeduid, Dat deeze verlichting van den Heiligen Geest de cerfte flap is, ia de herftelling, of nieuwe fchepping onzer zielen; In den beginne, was Gods eerfte werk, dat Hij uit de verwarring orde ten voorfchijn bragt, door dit magtwoord: Er zij licht! Dit diende, om den luister van alle zijne werken zichtbaar te maaken. Op gelijke wijze, wanneer God Ananias tot Paulus zond, was het eerfte dat aan hem gefchiedde, de herftelling van zijn gezicht - een zinbeeld van het verdrijven der veel dikker duisternis, welke zijne ziel bedekteDe ellendige mensch is gelijk aan eenen blindgeboorenen, die van den helderen glans der zon heeft hooreri fpreeken, maar denzei ven nooit gewaar werd - nimmer vond dat denkbeeld toegang in zijnen geest. Dus heeft hij ook meenigwerf van Christus gehoord —van Hem gefprooken _ gehoord dat er geneezing xvas onder zijne vleugelen; maar heeft zulks hem de waare rust doen vinden? Ach neen! zulk eene kennis is en. kei oppervlakkig, en niet in ftaat, om het groote lei dig der ziel te vervullen. Daarom vat God het werk aan, en handelt met hem, als met een kind; hetgeen h.j niet weet, leert Hij hem - het geen hij te voo. ren wist, leert Hij hem op eene gansch andere wh>e kennen. Gelooft het, mijne Vrienden, de gemeene begrippen van de Godlijke waarheden, zijn vaak als een foort van voorhangfe!, waar door de bezondere kennis derzelven voor ons bedekt wordt. Thands brengt God den zondaar als in eene nieuwe weereld

over.-