Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

922, XVIir. LEERREDE.-

dien, indien gij dit deedt! Neen, bedenkt liever, wie het, is, die u roept, en waar toe Hij u roept! Laat ons, met ééne ftem, zeggen: Ik zal op/laan, en tot mijnen Vader gaan! Of, voor het minst, laat er blijdfchap zijn in den hemel, over één verlooren fchaap, dat Wedergevonden is! Dan zalGod, en Christus, en deGeest, die alle te faamen Zeggen: Koomt! zich verblijden, en de koomende ziel te gemoete gaan, om haar in gunst te ontvangen.

Amen. ; „ Ik volg U, ik volg U! Welkoom is

„ mij uwe roepftem J Koom in , Gij gezegende des „ Heeren! Hier is werk voor zulk eene genade als de „ uwe! Dewijl Gij gewillig zijt om het op U te nee„ men, verklaar ik mij ook gewillig met hart en ziel5 n Amen,",

Sluiten