Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 175.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE, behelzende de gealtereerde instructie, waar

naar de enderfcheiden Commisfiën, zoo in de refpective Res~ forten van dit Gewest ah alhier tn den Haag, gefield tot onderzoek naar het ' gedrag der Ingezetenen van Holland, - met opzicht tot de Heffing op de Inkomften en Bezittingen, door het , . l3rovintiaal Beftuur van Holland

op den 30. junij 1796. gedecreteerd f en bij nadere Publicatie in dato 1 o. Augustus daar aan volgende geampliëerd en gealtereerd, zich zullen moeten gedraagen. Gearrefteerd den g2. Augustus 1796. Het tweede jaar der Bataaffche Vrijheid.

H ET P&OVINTIAAL COMMITTE VAN HOLLAND, allen den geenen die deeze zullen zien, of hooren leezen, Heil en Broederfchap! doet te weeten : dat wij, uit krachte van de Authorifatie, vervat in het Decreet van het Provintiaal Beftuur van Holland, in dato n.deezer, en naar aanleiding van het 40, Art. der Publicatie van het Provintiaal Beftuur voorn, in dato jo. Augustus laatstleeden, hebben goedgevonden, voorde onderfcheiden Commisfiën tot Onderzoek naar het opbrengen in de bij Publicatie van 30. Junij gedecreteerde, en bij die van 10. Augustus laatstleeden geampHëerde en gealtereerde Geldneffing de hierna, volgende Inftruclie te arrefteerens

Ge-

Sluiten