Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 177.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

AANSCHRIJVING van het Provinriaal Commkté van Holland, aan de Commisfie tot Onderzoek naar het opgebragte in de 6. per Cents Geldhefing, in dato 17. Juli] 1795' door dit Committé benoemd. Gearrefleerd den 2.6, Augustus 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vrijheid.

medeburgers!-

Wij hebben het noodig geacht UI. bij deeze aan te fchrijven, om, wanneer bij Uwl. reeds gedaane en nog verder te doene onderzoek, Perfoonen mogten voorkomen, welke de verklaaring, in de Publicatie der Provifioneele Reprefentan:en, in dato 20. Augustus 1795. vermeld, onder pretext van onvermogen, hebben* geweigerd, en door U bevonden worden, daar uit ter kwaader trouwe te hebben gehandeld, of ook, fchoon zoodaanige onderteekening gedaan hebbende, bij Uwl. nader te doene onderzoek, mogten blijken een vallche verklaaring te hebben afgelegd, gelijk mede de zoodaanigen, welke de waare'gefteldheid van hunlieder Boedel door eenige practijcque, ter kwaader trouwe,

heb-

l\0

Sluiten