Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N*. 179.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE wegens hei ernfiig tegengaan der yerfpnïde Valfche Geruchten aangaande de Gedecreteerde geldheffingen van 30. Juni] en 10. Augustus 1.1. Gearrefleerd den 30. Augustus 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vrij' heid.

Het provintiaal committé van hoi« land, aan allen de geene hunner M^debur^eren, welken deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap! doet te weeten:

Dat het Provintiaal Beftuur van Holland, bij derzelver fuccesüve Publicatiën, van daro den 30. Juni] en den 10. Augustus laatstleeden, omftandig en openhartig hebbende opengelegd den hoogen nood, waarin dit Gewest zich, ten aanzien van deszelfs Finantiëele belangens bevindt, als mede de dringende redenen en motiven, waarom het zelve, na de ernstigfte overweeging

Sluiten