Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 146*.

V R IJ H E I D, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

publicatie , &y A«

Volk van Holland kennis gegeewordt, dat het provinïiaal

COMMITTé van holland

zich op dsn 1. April 1/96. heeft Geconftituëerd. Gedrrefleerd den 5. April 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vrijheid.

vintïaal bestuur van holland, allen den geenen die deeze zullen zien of hooren' kezen, Heil en JBroederfchap! doet te wee» ten:

Alzoo ons door het Committé Provintiaal bij Misfive is kennisfe gegeeven, dat Hetzelve zich op den 1, April deezes jaars geconftituëerd, deszelfs werkzaamheden begonnen, en mitsdien noodig geoordeeld had, dat het Volk van Holland hier van ten fpoedigfte behoorde kennisfe gegeeven te worden; ten einde alle Requesten, Misfiven enz., voorheen aan de respecbive Committés geadresfeerd, voortaan aan het Provintiaal Committé zouden geadresfeerd worden; —

zoo

Sluiten