Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N". 148.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

JVAAKSCHO UmNG aan da respeStive Krijgsraaden der Gewapende Burgermagten, betreffende het gebruiken van zegels. Gearrejleerd den 6. April 1796. Het tweede Jaar der Bataaf fche Vrijheid.

Het provintiaal committé van holland, allen den geenen die deeze zullen zien of hooien leezen, Heil en Broederfchap! doet te weeten: dat hetzelve in ervaaring gekomen is, dat op fommige Plaatfen de Krijgsraaden van de Gewapende Burgermagten de Aótens van fommade en renovatie» "wélke zij ter invordering van de gefielde Contributiën aan de onwilligen ter betaaling uitgeeven, op geen Zegel lchrijven of doen fchrijven, direfl inloopende tegens de dispofuie van het 36. Art. der Ordonnantie op het klein Zegel, waar door het gemeene Land merkelijk wordt verkort; en naardien daar tegens «en fpoedigfte.n dient te worden voorzien:

ZOO

Sluiten