Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N0. 194*

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE der natio

naale vergadering, tOt

alteratie der Publicatien van den io. funy 1723.7 f» 24- Sept. 1732., wegens de assurantiën Schepen «^«r de Oost <;ƒ West vaarendè. Gearrejïeerd den 3. November 1796. //<?* fw£(?<fe ^ Bataaf/che

Vrijheid.

D £ NATIONAALS VERGADERING, REPRESENTEKRENDK

hst volk van Nederland', allen den geenën, die déeze zullen zien of hooren Iêezen: Hèil en Broederfchap!

Dat wtj in overweeglng genomen hebbende het geftatueerde bij de Placaaten van de Staaten Generaal, van den io1. Juny 1723., en den 24. September 173a., dat, namelijk, geen Makelaars of anderen, wie het zouden mogen zijn, zullen mogen /laan over asfuran* tien, ten behoeven van eenige Compagnien, of van particuliere Handelaars ef Rheders, doende, handelende of

(3

Sluiten