Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. 19®

GELIJKHEID, , VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

Proclamatie, der ka«

tionaale vergadering j

tot invoering van het reglement vóór de Bacaaffche Gewapende [burger magt. Géarrefleerd den 11. Novetr'^er 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vrijheid.

bataaveüü

2*oudt gij een vrij Volk willen zijn, en niet de "Wapenen draagen tot'verdediging van uw Vaderland? — dat de AUeen-heerf'cher, dat Aristocraaten, die in hunne Medeburgers flegts afhangelingen befchouwen, de Wapenen alleen aan vreemde, aan bezoldigde handen toevertrouwen, om naar vviltekeure te kunnen bevelen en heerfchen; — Eene vrije Natie is gewapend. — Haare Burgers fchaaren zich om het heilig pand der Vrijheid,- als een Ringmuur, die niet is om te werpen; — de jaloerfchs Nabuur ziet met grimmige fpijt de onmoogli jkheid, om zich een Volk afhangelijk te maaken, dat voor de Vrijheid gewapend is: — En wee dien Burger, die inwendig der Vrijheid eene fchendige hand zoude durven toereiken, en ft aan na aÜeenheerfching of willekeurig gezag!

Trou-

Sluiten