Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ne. 2or.

GELIJKHEID, VR JJ HEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE der natio-

naale vergadering, bij

welke de Publicatie van den 7. November, l. L, verbiedemde het nadrukken van het ontwerp van constitutie, ingetrokken^ wordt. Gearrefleerd den 1. Decemb- 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vrijheid.

De nationaale vergadering, representeerende het volk van Nederland, allen den geenen, die cteeze zullen zien of hooren leezen: Heil cn Broederfchap! doet te weeten:

Dat, wanneer wij bij onze Publicatie van den 7. November laatsdeeden, allen en een iegelijk verboden hebben, om het Ontwerp van Conftitutie voor hen Volk van Nederland, het geen als toen, ten dienste der Leden onzer Vergadering, op 'sLands Drukkerije gedrukt wierd, na te drukken, of nagedrukt zijnde, uit te geeven, te disfeminteren en te verfpreiden, directelijk of indireftelijk, zulks met geen ander oogmerk is gefchied, dan om te zorgen, dat niet de Natie, door min naauwkeurige of vervalschte uitgaaven van het zelve Ontwerp, in dwaaling gebragt of misleid mogte worden.

Dat de vrees voör zoodanige misleiding thans geheel zijnde komen te cesfeeren , daar een groot aantal Exemplaaren van het zelve Ontwerp op 'sLauds Drukkerije gedrukt, en, ten blijke van echtheid, door een onzer Commisfarisfen tot dc zaaken van de Drukke-

■■■ ..Ut.

Sluiten