Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M AT t II E U S XIX vs. 3

den Leezer echter nog al min of meer waarfebijnlijk blijven, wegens de geringe kracht der tegenbewijzen , waar mede zij beftreeden worden , zoo zullen wij de voornaamlte derzelve eerst wederleggen: vervolgends, het twijfelachtige el^ verkeerde, dac nae de opvatting van andere hier overblijft, ee-* nigzins toelichten.

De beteekenis der woorden is in deze plaatfen zoo klaar en zoo eenvoudig, dar, om dezelve toe eenen anderen zin over te brengen, de fchranderfte poogingen blijkbaar te vergeefs zijn. Nogthands is 'er, die die middel ter verklaaring hier beproefd hebben. Sommige willen dat men door een Kameel hier niet moet verftaan, dac groots en zoo ;:ctr bekende gebulte dier van dien naam, maar een kabel: andere verllaan het woord naaide mee van eene eigenlijke naaide, maar van eene zekere poort te Jerufalem, die men, ten dienlle zijner onderitellinge , meent, dat de naaldsooge hiette. Dus wc rat op de eene of andere wijze het doorgaan van een Kemel door de ooge eener naaide gemaklijker, en de ingang eens rijken in het Koningrijk der Hemelen, zoo het fchijnt, mogelijk gemaakt. Dan deze geleerde Mannen, die langs dien weg zich verbeelden, het Koningrijk der Hemelen voor den rijken te kannen omfiuiten, hebben zeker den rechten fleutel niet. Andere, niet minder geleerde Mannen, hebben al voor lang getoond, dat deze verA 2 ldttÉ

Sluiten