Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. ao$.

V R IJ H E I D, GELIJKHEIP, ' BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE, wegens de Befmettelijke ziekte onder het rundvee. Gearrejleerd den 29. December 1796. Het tweede Jaar. der Bataaffche Vrijheid»

I Ïet provintiaal bestuur, van [holland, aan &llen hunne Medeburgers, die deeze zullen zien, of hooren leezen, Heil en Broederfchap ! doec te weeten: Dar wij met de fmertelijkfte. aandoening hebben vernomen , dat in fommige Distriften van den Lande, gelegen tusfchen Maas en Waal, beg'mfelen zijn befpeurd van eene ziekte onder het Rundvee, welke geoordeeld wordt van eenen befmettenden aart te zijn.

Dat, terwijl wij reeds de noodige ordres hebben •gefbeld, om door deskundigen, ten opzichte van de natuur en gevolgen van de gemelde ziekte, mitsgaders •de genees- en behoed - middelen, die daar tcgens zouden konnen gebruikt worden, de vereischte onderrichtingen te bekomen, en, naar bevind van zaaken, dsar van emplooi te maaken, wij ons inmiJdels ver» pligt vinden, om, zonder eenig tijdverzuim, alle xoodaatiige praecautien en maatregulen te neemen, en met alle die magt, welke het vertrouwen van onze Medeburgers in onze handen heeft gefteld, te doen ^bferveeien en nakomen, als door de menfchelijke

voor-

%0

Sluiten