Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N*. 2 o 6.

4P'

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE, tot Alteratie

der 'Publicatie van den u July 1796. wegens de koorn-kooïer?. Gearrefleerd den 30. December 1796- Het tweede Jaar der Bataqffche Vrijheid.

J~IeT povintiaal bestuur van holland, allen de

geenen, die deeze zullen zien of hooren leezen, Heil en Broederfchap! doet te weeten:

Dat, offchoon om zeer goede redenen voor het welzijn van 'sLands Finantie, en ter voorkoming van fraudes , in het zoo aanmerkelijk middel van het Gemaal, bij onze Publicatie van den 1. Julij 1796. onder andere is geftatueerd, „ dat alle Huizen of Zol„ ders van die geenen, welke negotie in Graanen „ doen, en waar in dezelve worden opgelegd, bij de „ Koornmolens niet zullen mogen zijn gelegen, „ in de Steden of Dorpen, binnen den afftand van „ vijftig Roeden, en buiten dezelve van honderd Roe-

„ den.

Sluiten