Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. i Sa.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PROCLAMATIE der natio.

NAALE VERGADERING, waar*

bij den Invoer van Engelfche Manufaciuuren en Koopwaaren verboden wordt. Ge'drrejleerd den 16. September J796. Het tweede Jaar der Bataaffcht Vrijheid*

De na tionaale VERGADERING, REPRESENteerende het volk van NEDERLAND , den

Kederlanderen Heil en Broederfchap!

Het Britfche Ministerie heeft, op den 3. deezer maand , eene Koninglijke Proclamatie doen emaneeren , waarbij de vrije vaart van Groot - Brittanje op Nederland wordt toegefiaan, zoo wel als de uitvoer van alle Koopmanfchappen, uitgezonderd Krijgs - en Scheep!' hehoeften; mids onder neutraalt Vlag. Frankrijk echter is uitgeflooten. *

Dit is eene list, die het Volk van Nederland kent gn waardeert; een lokaas, dat hetzelve verfmaadt.

Heb-

Sluiten