Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 27 >

waterleidingen hadden te zameri gevoegt, en wel zoo, dat de fterkfle flageh van de houwelen op hunne overblijffels affluiten.

Door dit onvermoeid ploegen, onderzogt zijne fcherpe geest het een en ander mengfel, tot dat hij eindelijk een Mortier of Cement uitvond, het geen hem in eenige proeven voldeed.

Het zelve beflond voor bouwfels, die gefchikt zijn, om water te ontfangen of te bevatten , een deel fijn gegruisde Tichelfieenen, wel gezift; twee deelen Rivierzand en levendige Kalk, maar, zegt hij, indien men geene geftampte Tichelfieenen krijgen kan, dan kan men dit gebrek vergoeden, door het maaken van Kluiten van onbeteelde aarde, welke men eerst zal laten droogen en vervolgens in eenen Kalkoven laaten bakken, dezelve agter de Kalkfiee-< nen in den Oven plaatfende. Deze Kluiten kunnen gemakkelijk het gemis van geftampte Tichel' fteenen verhelpen.

' Men diendt noodwendig aan te merken, dat deze kundige man, door gedane proeven," had ondervonden, dat men de gebluste Kalk zijne levendigheid wederom kan geven, met dezelve' andermaal in den Oven te doen branden. Hij geeft zelfs in zijn werk een rraauwkeurige tekening van dezen Oven op.

Deze uitvinding'kwam in den jaare 1765 al voor den dag.

De

Sluiten