Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 34 >

ïs, om dezelve niet andermaal op te halen, en daar door van perfonaliteiten befchuldigt te worden, dan had hij alleen moeten werken tot een edelmoedige beloning voor zijne begunftigde uitvinding, de zaak bekend maken, en vrijheid bezorgen, om het door ieder een te doen uitvoeren.

Zoo deed de Heer Loriot, en het Gouvernement in Vrank;ïjk maakte het zelfs bekent. Dit is als een ftaatkundige ten voordeele van een onbelemmerde Negocie, denken en handelen; dit is zig een onbaatzugtigen menfchenvriend door daden toonen; maar met een opgezetten drift, gekoestert door fchijnwaarheden, voortgefleept door een gewigtige bediening, een bouwmeester als de Heer van der Hart, om zijn kunde, volkomen waardig, edog door een niet te loffelijke verbeelding Van invloed op zijne Regenten, in Amfterdam den Zetel te willen oprichten van een Monopolie-fabriek, alwaar ieder moolen tót een zekere prijs, bepaalt door een man alleen, zijne fteenen kan koopen, is een zoo veragtelijke zaak, dat, al wie de koophandelende grondregelen van dit Gemeenebest verftaat, het zelve in den Heer van der Hart ten hoogfte moet verfoeijen, te meer als het zelve gepaart gaat met den ondergang van zoo veele aanzienelijke burgers, derzelver huisgezinnen en kapitale Effecten, zoo als reets gezegt

Sluiten