Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N°. i85.

GELIJKHEID, VRIJHEID, POEDERSCHAP.

REGLEMENT voor de Ba-

tCiCljfche gewapende burger-

magt. Gearrejïeerd bij de

nationaale vergadering, representeerende het volk van nederland. Den

13. September 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vrijheid.

CAPITTEL I.

Over de Burgermagt in ,t Algemeen. Art. 1.

D e Vrijheid van een Land, kan zonder Gewapende Burgermagt niet beftaan.

1.

De Gewapende Burgermagt maakt geen onderfcheiden Lighaam uit in den Burgerftaat; het is dat gedeelte der Burgeren , 't geen, in ftaat om de Wapenen te voeren, volgens den aart en de pligten van eene Repubiikeinfche Regeeringsvorm, geroepen is, tot het doen eerbiedigen der Wetten, het beveiligen van Perfoonen en Eigendommen , het tegengaan van oproer en geweld, en het befchermen van de Vrijheid en onat hanglijkheid van het Vaderland.

S*

Sluiten