Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N». 187.'

Y R IJ H E T D, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

JJNSCHRIJVING van het

provintiaal bestuur van

holland, aan de refpeBive Municipali}eiten in Holland Den 22. September 1796. Het tweede Jaar der Bataaffche Vrijheid.

medeburgers!

D aar wij tot onze boogfte verwondering en ongenoegen geïnformeerd zijn geworden, dat op verfcheiden plaatfen door de refpeftive Muricipaliteiten, aan de executie van de Publicatien van den 3?. Juni] en 10 Augustus laatstleedèn, wegens de Ccldheffing op de tnkomften er. Bezittingen geëmaneerd, of in net geheel niet, of niet naar behaoren de hand wordt ge, houden, maar hieromtrent zoodaanig gehandeld as of men geenzins overtuigd was van den ftaat der Geldmiddelen" van dit Gewest, en van de presfitaW bchoefcens waaraan hetzelve verpligt is te voldoen, hebben wij goedgevonden UI. b:j deezen aancelchnj, ven, en voor zoo ver door UL aan den last UI. bi] gemelde Publicatiën gegeeven, nog niet ten vollen ino^t zijn voldaan, ten ernftigften te adhorteeren, ven dezelve Publicatiën, voor zoo veel UI. betreft., lUp«* liik te obferveeren en te doen obferveeren,

'l ■ * a£?«

Sluiten