Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N«. 648.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PROCLAMATIE der na-

TIONAALE VERGADERING,

tegen de Schending of Verftoo-

Ting (/^GRONDVERGADERINGEN. Gearrefteerd den 4. Augustus 1797. Het derde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Yi

J._^E NATIONAALS VERGADERING, REPRESKNTEERENDE HET VOLK VAN NEDERLAND"

aan haare Medeburgers!

Alzoo tot onze kennisfe is gekomen, d?.e men zich niet ontzien heeft in een zoogenaamde Natlonaale Ba' taaffche Courant van Lieve van Ol/efen, te plaatièn eene naamlooze Notificatie, waar bij fommige Burgers gedreigd worden , dat zij, zoo zij op den 8. Augustus aanftaande in de Grondvergaderingen komen, daa>- uit met geweld zullen geweerd, en op eene zoogenaamde revolutionaire wijze zullen behandeld worden; en zulk een fnood beftaan niet anders kan worden befchouwd dan als eene inbreuk op de Souverainiteit des Volks en de uitvoering daarvan als eene misdaad van gekwetite Natie , terwijl zoodaanige openlijke of ingewikkelde dreigementen , op zwakke gemoederen dien indruk zouden kunnen maaken , dat zij zich lieten af. fchrikken om van hun recht als Burgers gebruik te maaien , en in de Grondvergaderingen optekomen.

zoo

Sluiten