Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< ï3 >

tra onkosten op het Transport te vallen. ) . ƒ o - ia - a Voor het Schrijven der Zon ■ of Marktdaagfche Procla-

matien, voor ieder . * o - ia - o Voor het Proclameeren en

Affigeeren . . e> o - 6 - o Zegel -. . . /o- 4-1

Aan de bewaaruig van het i

goed, fj behalven extra

onkosten daar op vallende, )' het regelen van

den Verkoop, het inrichten 'en grosfeereri der

voorwaarde, ën vacatie op

de bezichtiging , aan den

Bode. . • ^ i - io - o

Aan den Secretaris ; - * i - 4-0 Aan den Schout of Lid van

het Committé van Juftitie,

tot het adfifteeren hij den'

Verkoop. . . #1-4-0 Aan den Secretaris, voor het

zelve. . . . * 1 - 4-0 Aan den Bode, voor het

zelve , ... #0-18-0 Aan den Secretaris , voor het

opmaaken en fchrijven van

het Verbaal . . . » o - 1* - o Zegel • • .' '. . .1-10-0

NB. Alles behalven het recht van den 4often of andere penningen, Pontgelden, enz.

Dan , daar het zomwijlen zouds kunnen gebeuren dat, daar het eenvoudig arrefteeren van zoodaanig Reglement, eenige moeilijkheden of desordres zoude kunnen refulteeren, meergemelde Commisfie verzocht heeft, om tot vermijding van dezelven, daar aan de noodige publiciteit te geeven:

ZOO

Sluiten