Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 8 >

ten, els in welk cas de Speelkaarten, in gevolge vart het 3de Art. van deeze Publicatie, van de gemelde Belasting zijn vrijgefteld.

15.

Dat geen Fabrikeur van , of Koopman in Speelkaarten, binnen dit Gewest, eenige Ongeftempelde Kaarten zal mogen verkoopen, dan 'alleen ter verzending naar buiten deeze Provintie, en ook niet dan aart de zoodanigen, als, bij den ontvangst van die Ouge» ftempelde Kaarten , daadlijk , overgeeven een Declaratoir van den volgenden inhoud:

„ Ik Ondergeteekende bekenne ontvangen te heb-

„ ben van de quantiteit van .' . . . Spel-

„ len Kaarten, alléén ter verzending naar buiten dit „ Gewest; beloovende van dezelven geen gebruik „ hoegenaamd, binnen deeze Provintie, terfpeeling! „ te zuilen maaken, of aan iemand, binnen dit Ge„ west, daar toe overgeeven, direét of indirect; „ mij onderwerpende, in cas van overtreeding, aan „ de poenaliteit, daar tegens, bij de Publicatie van „ het Provintiaal Beftuur van Holland, in dato den „ ai. Maart 1797. geftatuëerd."

Zullende in dezelfie boete van een honderd Guldens, voor ieder Spel, ook vervallen-, alle die geenen, welken zoodanige Ongeftempelde Kaarten zuilen ontvangen of overgenomen, hebben ;

En zal de Fabrikeur en Koopman , voor ieder Ongeftempeld Spel Kaarten, dat naar buiten deeze Provintie gezonden wordt, en, zonder zoodanig Declaratoir, uit zijne Fabriek , of uit zijn Winkel , is afgeleverd geworden , verbeuren eene gelijke boete van een honderd Guldens.

16.

Dat de Fabrikeur van , of Koopman in Speelkaarten verpligt zal wezen , het ontvangene Declaratoir, in heE 15de Articul hier boven gepraefciïbeerd,

bin-

Sluiten