Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N9. n$.

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE, bij welke het recht van ixuc enz. voor vernietigd verklaard wordt. Gearresteerd den 6. April 1797. Het derde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Het provinttaal bestuur

allen desedfi Medeburgers die deezezullen zxn ot

hooren leezen,Heil en Broederschap ! doet te weeten.

Dat hetzelve (leeds bedacht zijnde, om alle zaaien uit d'n weg te ruimen, welke als overblijffels kunnen en móeten befchouwd worden van die principes ? welke haaren oorfpronggrootendeels verfchuldigd zijn, of aan de overheerïchiiTg der Grooten, welke uit het teenftelS de? Middel-eeuw voortvloeiden, ofwel uit noodyaakliike en rechtmaatige wederkerigheid moesten ge. fezigd worden, aftefchaffen, en hunne Medeburger, vangdie lasten daarop (leunende te ontheffen, zoo zulks buiten wezenlijk nadeel van het ganfche Volk van Holland, dat aan hun de handhaving van hunne rechten en veiligheid heeft toevertrouwd , kan Sneden : had zoo ras de circulaire M.sfi/e der SadÖnaale Vergadering, reprefenceerende het ganfche Vo k van Nederland, de dato a7. Februanj 1797, aan alle de Gewesten der Bataaffche Republiek , betrekU k de affchaffing van het Recht van bxue, Isfue, Secimatie of Pondgeld, gefchreeven, niet ontvangen, of Sve was bedacht, om dat Recht, als znnde m Sch zelve haatelijk, en boven al ftrudig met de thans aaugeïomene beginfelen, eu onbegaanbaar met de

Sluiten