Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nö. 39, ai

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE van het uitvoerend BfcWIND der BATAAF-

s c h e republiek, tot het in werking brengen van den tweeden Titul der Acle van Staatsregeling, betreffende de uitoeffening van het Stemvermogen der Burgeren. Geat' refteerd den 10. Mei 1798. 'Het * • vierde Jaar der Bataaffche Frijheid.

Het uitvoerend bewind der bataaïsche republiek, doet teweeten:

Dat het Vertegenwoordigend Ligchaam, op de Wijze bij de Staatsregeling vastgefteld, overwoogen höbbe ide en zich conformeerende met den inhoud der Misflvé van dit Bewind , rouleerende over de noodzaaklijkheid van het fpoedig in werking brengen van dca Tweeden Titul der Aéte van Staatregeling; —

Beflooten en verordend heeft: „ Om het Uitvoerend „ ISewind, hangende haare deliberatien over de menig»» ™lüige klagten en bezwaaren der geenen, welke bii „ de Stemming over de Staatsregeling zijn ui^efjoo-en „ geweest, te gelasten, om de Adminiftrative Beftuuren »> der voormaalige.refpeftive Gewesten aan te fehrij-

„ ven,

-5

Sluiten