Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j

GELIJKHEID, VRIJHEID., BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE van het uitvoerend bewind der bataaf"

sche republiek, tot Interpretatié der Publicatie van 25. April U L Ge ar r e ft eer d den 25. Mei 1798. Het vierde Jaar der Bataaffchs Vrijheid.

JLXet uitvoerend bewind der. bataafSche republiek, doet te wèeten:

Dat het Vertegenwoordigend Ligchaam,op de wijze, bij de Staatsregeling vastgefteld, overwoogen hebbende, dat het nimmer de intentie der voormaalige Conftitueerende Vergadering, gemanifesteerd bij Dec.eetvan den 19. April 1 1. (en waar van den 25. daar aan door dit Bewind, bij Publicatie is kennis gegeeven) kan zijri geweest, öm, bepaalendé het neemen van Cercilïcaa. ten door Schippers, uit de Oostzee de Sond pasfsprende, en naar deeze Republiek gedestincerd, ten bewijze dat de ingelaaden Goederen z\\n Rusfifche y Zwetcl* (Nl of Deenjche Produdten,. — aan het inkomen der

Sluiten