Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N». XXXV.

GELIJKHEID, VRITHEID, BROEDERSCHAP.

EXTRACT vit het Register der Refolutiè'n van het intermediair administrat1f bestuur van het voormaalig Gewest holland. Gearrefteerd den 26. September 1798. Het vier da Jaar der Bataaffche Vrijheid.

In aanmerking genomen zijnde, dat niets het vertrouwen der Natie op het Beduur beter beftendigen kan, dan de Publieke en wel gefundeeide opinie, dat de Penningen, onder deszelfs beheering gefteld, behoorlijk befteed worden, en dit vooral noodzaaklijk is, in een tijd, waarin onvoorziene en gewigtige behoeften het Beftuur noodzaaken , buitengewoone opofferingen te vergen : dat de Staatsregeling bij Art. 66. van de Burgerlijke en Staatkundige Grondregels, en bij Art. 180, 195 en 196, van de Acte zelve, duidelijk gewild heeft, dat elk Gemeente-Beftuur jaarlijks Reekening aan de Ingezetenen zoude doen, en dat die Reekening van den plaa'slijken ontvang en uitgaave openbaar zoude worden gemaakt: dat verfcheiden Gemeente-Beftuuren van dit voormaalig Gewest, na de omwenteling van 1795, zich ook daadelijk van deezen pligt hebben gekweeten , en dat alle Gemeente-Beftuuren binnen kort, ingevolge de Aóte van Staatsregeling, op een anderen en gelijken voet ftaan te worden geörganifeerd, als wanneer het

nood-

Sluiten