Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N». XXXIX.

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

PUBLICATIE van ^/uitvoerend bewind der bataafschb

. republiek, betreffende de vernietiging der gilden , enz. Gearre* fleerd den 5. O&ober, 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche Vrij' heid.

Het uitvoerend - bk wind der eataaï-

iciiE republiek, doet te wceten:

Dat het Vertegenwoordigend Lighaam, op de wijze bij de Staatsregeling vastgefteld, overwoogen hebbende, dat het deszelfs onvermijdelijke pEjt is , dat het 53. Articul van de Algemeene Grondbeginfelen der Staatsregeling, ten fpoedigflen in werking worde gebragt; zoo nogthans,dat ten deezen opzichte de goede orde, hei gemak en gerief der Ingezetenen worde verzekerd, en mitsdien verpligt is te waaken, dat alle wanorde , die eene verkeerde toepasfing de^zer Grondwet

zou-

Sluiten